sj38iaiVs2xGE4x3tLu13FhJBX.jpg - 12.64 Kbدانشکده روزنامه نگاری

مدت تحصیل در اینجا برای فوق لیسانس دو سال است و برنامه های دوره دانشجویی با سطح عمیقی از آگاهی ارائه شده است.

بهترین اساتید ، مطالعاتشان را برای گرفتن کورس های دکترا ادامه می دهند، بعدها بیشتر متخصصان شروع به کار به عنوان مدرس می کنند.

دو کرسی در ساختار دانشکده ایفای نقش می کنند:

کرسی تاریخ و تئوری مطبوعات

کرسی خبرنگاری رادیو و تلویزیون

 

 

مراحل آموزشی در این کرسی ها بوسیله متخصصان ماهر و واجدشرایط سطح عالی ارائه می شود که در بین آنها فارغ التحصیلان دانشکده هم وجود دارند.

همه شرایط لازم برای مراحل تحصیلی در این دانشکده به منظور فراهم کردن دوره های عملی و تئوری دردسترس است.

اینجا ما باید به نقش مرکز چند رسانه ای «Garnik Ananyan » تأکید کنیم.

در اینجا استودیوهای مدرن رادیو و تلویزیون با همه تجهیزات مورد نیاز برای ضبط صوتی – تصویری مجهز شده اند و امکان ویرایش وجود دارد، بعلاوه یک سالن کامپیوتر با ورودی اینترنت و خانه تحریریه دانشجویان روزنامه نگاری.

انجمن عملکردهای اخلاقی در ساختار دانشکده، قوانین اخلاقی دانشکده را پایه ریزی کرده.

استفاده از فن آوری جدید در دانشکده تعریف شده است. بخش وسیعتر مراحل تحصیلی عملا از طریق ارتباط الکترونیکی بین دانشجویان و هیئت استادان محقق شده است.

همکاری با UN PIA در ارمنستان ، نمایندگی سازمان امنیت و همکاری اروپا در ایروانOSCE، اداره اطلاعات در ارمنستان EC، نمایندگی کمیسیون اروپایی و NATO ICبرقرار است. همکاری با دانشگاههای پیشرو خارجی HEI به طور دائم درحال توسعه است.

هیئت علمی دانشکده شامل: سه دکتر،پروفسور، سه دستیار پروفسور، هشت کاندیدای علوم زبانشناسی است .

تعداد دانشجویان سیصد و سی چهار نفر است. دویست و بیست و دو نفر در مقطع لیسانس و شصت و دو نفر در مقطع فوق لیسانس، از آنها پنجاه نفر آموزش از راه دور را ترجیح دادند و دانشجویان دکترا سه نفراند.

آموزش از راه دور در این دانشکده امکان پذیر است و از ابتدای سال 2007 به بسیاری از روزنامه نگارانی که تجربه در این زمینه دارند اما تحصیلات مربوطه را ندارند کمک می شود.

 

 

مشاوره

Go to top