دانشکده داروسازی

این دانشکده در سال 1972 پایه گذاری شد.

در سال 1977 بیست و پنج نفر داروساز نخستین فارغ التحصیلان دانشکده شدند.

تدریس درون دانشکده داروسازی در حال حاضر به سه زبان ارمنی، انگلیسی و روسی انجام میشود. طول مدت برنامه در مقطع کارشناسی، چهارسال و برای رسیدن به درجه کارشناسی ارشد، دو سال است.

دانشجویان ملی و بین المللی تمامی اصول تخصصی و اساسی را در کل دوره مطالعه میکنند.

دانشجویان در رشته های مختلف تکنولوژی دارو، مدیریت داروسازی، شیمی دارویی یا داروشناسی بالینی متخصص میشوند. به دانشجویانی که پیشرفت آکادمی ممتاز و خوبی دارند و به برنامه های پژوهشی علاقه نشان می دهند، تخصص در رشته های جزئی تر داروشناسی ارائه میشود.

 

یادگیری با تاکید بر مطالعه خودمحور و مستقل در داخل سیستم آموزشی و در طول مدیریت کار عملی تعریف میشود.

مشاوره

Go to top