Great docs & support

دعوت به همکاری از مقاله نویسان

محتوی تولید کنید و درآمد کسب کنید

جزییات بیشتر

Easy to starts

شروع آسان برای دانشجویان

چند قدم ساده ... و شما آماده تحصیل در ارمنستان خواهید بود

جزپیات بیشتر
 

آزانسهای توریستی،‌ سازمانهای دارای مجوز اعزام دانشجو، سرویس دهندگان خدمات اقامتی و حتی دانشجویانی که در ارمنستان تحصیل کرده اند  میتوانند با همکاری با این سایت و معرفی دانشجو و تکمیل فرمهای مربوطه و ارسال مدارک از طرف دانشجو همکار ما شوند و بسته به حجم فعالیت خود ۱۰ الی ۲۵ درصد از عایدی سایت برای هر دانشجو را دریافت نمایند

بدین منظور باید فرم تقاضای همکاری را تکمیل نمایید و ما طی ۲ روز کاری با شما تماس گرفته جزییات همکاری را مشخص میکنیم.

Go to top